• Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.
  Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

  od samego początku swojego istnienia zdobyła uznanie jako firma wspierająca rozwój przedsiębiorczości.

   

   

Nasza misja

01 promowanie polskiej przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w Polsce
02 kreowanie i umacnianie etycznych działań w czterech obszarach: przedsiębiorczości, samorządu, instytucji oraz w ochronie zdrowia
03 wspieranie podmiotów w prowadzeniu działalności gospodarczej
W działaniach na rzecz promocji polskiego biznesu wspierają nas instytucje rządowe i samorządowe. Wspólnie z organizacjami ogólnopolskimi, regionalnymi i branżowymi realizujemy projekty, które służą rozwojowi i promocji polskiej gospodarki.

Rekomendacje

 • Rekomendacje

  „(…) Pragnę wyrazić wielką radość, że program Ogólnopolskiego Konkursu Perły Medycyny cieszy się coraz większym uznaniem i autorytetem w szerokich kręgach pracowników polskiej ochrony zdrowia. (…) Krzewienie przez Państwa najlepszych wzorców opieki medycznej, a także najnowszych wiadomości z organizacji ochrony zdrowia (…)”.

   

  prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski,
  Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

 • Grodzisk Mazowiecki

  "(...) W imieniu Gminy Grodzisk Mazowiecki pragnę wyrazić swoje zadowolenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. w zakresie konkursów Mazowiecka Gmina Roku oraz Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości. (...) Nasza współpraca układała się zadowalająco i bez zastrzeżeń. (...)"

  Grzegorz Benedykciński
  Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki
   

 • Katowicka spółdzielnia

  „ (…) Firma Europa 2000 Consulting sp. z o.o. udzielała nam wszechstronnej i fachowej pomocy na każdym etapie przygotowań do konkursu. Pragniemy podkreślić, że dzięki osobistemu zaangażowaniu i życzliwości pracowników Firmy, którzy pomagali i kreowali naszymi działaniami przy sporządzania stosownych informacji (…)”


  Krystyna Piasecka
  Prezes Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
   

 • Centrum krwiodawstwa

  „(…) Potwierdzając fakt dobrej współpracy pomiędzy RCKiK w Warszawie a firmą Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. w ramach konkursu PERŁY MEDYCYNY poza wyrazami uznania i sympatii życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji podjętych zmierzeń.”

   

  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

 • Cerrad

  „(…) Jesteśmy dumni, że w dzisiejszych niełatwych czasach, udaje się nam profesjonalnie zarządzać naszym przedsiębiorstwem, co zostaje zauważone podczas oceny przez Kapitułę i docenione otrzymaniem tytułu Orła Polskiego Budownictwa.  Współpraca przy tym projekcie z Organizatorem Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. (…)"


  Urszula Pacholec
  Prokurent CERRAD Sp. z o.o.
   

 • Medicus

  „ (..) Pełen profesjonalizm oraz zaangażowanie w przygotowaniu naszej firmy do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym PERŁY MEDYCYNY pozwalają nam zarekomendować firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. jako niezwykle wiarygodnego i rzetelnego partnera.”


  Maciej Mazur
  Dyrektor MEDICUS Aparatura i Instrumenty Medyczne
   

 • Pern Przyjaźń

  „(…) Pełen profesjonalizm pracowników oraz zaangażowanie pozwalają nam zarekomendować firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. jako niezwykle wiarygodnego i rzetelnego partnera, podkreślając tym samym pełne zadowolenie z jakości naszej współpracy. Jesteśmy pełni uznania dla bardzo wysokiej jakości obsługi (…)"


  Robert Soszyński
  Prezes Zarządu PERN „Przyjaźń” S.A.
   

 • Gmina Lesznowola

  „W imieniu Samorządu Gminy Lesznowola mama przyjemność rekomendować Firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. jako profesjonalnego organizatora i partnera merytorycznego prestiżowych konkursów adresowanych do samorządów: Mazowiecka Gmina Roku, Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości oraz Rzetelni dla Biznesu. (…)”

   

  Maria Jolanta Batycka–Wąsik
  Wójt Gminy Lesznowola
   

 • PRUiM Gliwice

  „(…) Uczestnictwo w konkursie pozwoliło na poddanie naszej firmy obiektywnej weryfikacji i ocenie oraz bardzo korzystnie wpłynęło na nasz wizerunek, zwiększając szanse powodzenia na bardzo konkurencyjnym rynku budownictwa drogowego.(…)”


  Henryk Małysz
  Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach
   

 • Radex

  „(…) Korporacja Radex S.A., biorąc udział w konkursie Orłów, mogła w pełni zaprezentować swoje dotychczasowe osiągnięcia, a obiektywna weryfikacja i pozytywna ocena wystawiona przez Kapitułę Programu, zapewniły naszej spółce zdobycie złotego Orła Polskiego Budownictwa w kategorii Inwestor Zastępczy. (…)”


  Jacek Kopyra
  Dyrektor Zarządzający Korporacji Radex S.A.
   

 • PWiK Siedlce

  „ (…) Sposób przeprowadzenia projektu stała na najwyższym poziomie. Na uwagę zasługuje doradztwo w przygotowaniu niezbędnych materiałów, tak aby nasza firma mogła w pełni zaprezentować swoje osiągnięcia w procesie akcesyjnym. (…)”


  Mgr inż. Adam Jonczyk
  Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach
   

Realizujemy