Nasze projekty


Firma Roku 2015 - tytuł przyznawany przedsiębiorstwom, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie oraz zarządzanie wyróżniają się na tle konkurencji. Nagradzane firmy działają w oparciu o najwyższe standardy organizacji pracy oraz przy pełnym poszanowaniu norm etyki biznesowej.
Poznaj szczegóły

Instytucja Roku 2015 - uhonorowane w Plebiscycie Instytucje znacząco wpływają na rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonują. Podmioty te są również wzorem organizacji pracy, efektywności w zarządzaniu oraz ponadprzeciętnego rozwoju.
Poznaj szczegóły
Orły Polskiego Budownictwa to projekt, który na stałe wpisał się w promocję przedsiębiorstw z sektora budownictwa. Orzeł Polskiego Budownictwa - nagroda w konkursie - jest niewątpliwie dla Laureatów uhonorowaniem dotychczasowych osiągnięć oraz wizytówką nowoczesnego przedsiębiorstwa, które potrafi sprostać każdemu nawet najtrudniejszemu wyzwaniu. Orły Polskiego Budownictwa to nie tylko konkurs, w którym przyznawane są nagrody, ale efektywna i skuteczna promocja osiągnięć Laureatów. Poznaj szczegóły
Ogólnopolski Konkurs Medyczny PERŁY MEDYCYNY to ważne w branży medycznej wydarzenie, od ośmiu lat nagradzające placówki medyczne i firmy działające na rynku medycznym, które poprzez efektywne zarządzanie oraz przy udziale kompetentnego personelu świadczą usługi i oferują produkty na wysokim poziomie. Działania, jakie podejmują mają przede wszystkim na celu ochronę tego, co najcenniejsze: ludzkiego życia i zdrowia.
Główna nagroda w konkursie - statuetka "PERŁA ESKULAPA" - to symbol profesjonalizmu, rzetelności i odpowiedzialności na każdym etapie działania.
Poznaj szczegóły