Nasze wydawnictwa

Księga "Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki"

"Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki" jest publikacją przedstawiającą Uczestników Programu Umacniania Wiarygodności, którzy na jej łamach będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia i dokonania, pokazać siebie jako partnerów godnych zaufania stawiających przede wszystkim na rzetelność i uczciwość w życiu i biznesie. Każdy Laureat Projektu "Rzetelni" i „Liderzy Polskiej Gospodarki” w ramach działań marketingowych ma zapewnioną prezentację swojej firmy na łamach publikacji "Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki" . Reklama jest przygotowana przez studio graficzne firmy Europa 2000 Consulting Sp. z o.o., na podstawie dostarczonych przez Laureata materiałów.

 

Almanach POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Alamanach POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ to niezwykle istotne narzędzie marketingowe pozwalające promować nagrodzone przedsiębiorstwa i samorządy. Na łamach Księgi firmy mogą zaprezentować swoje produkty i usługi, natomiast samorządom daje możliwość przedstawienia swoich walorów - niezwykle istotnych z punktu widzenia potencjalnego inwestora, przedsiębiorcy i mieszkańca.

Publikacja ukazuje się w nakładzie 20 000 egzemplarzy i rozpowszechniona jest m.in. wśród:

  • administracji rządowej i samorządowej
  • największych firm w Polsce
  • Laureatów Plebiscytu i wskazanych przez nich klientów oraz partnerów
  • organizacji gospodarczych i ich członków współpracujących z MZHPiU
  • firm i instytucji nominowanych do udziału w konkursach
  • podczas targów i spotkań branżowych
     

Business Magazine

"BUSINESS MAGAZINE” – miesięcznik gospodarczy skierowany do przedsiębiorców z sektora MŚP,

managerów, kadry zarządzającej, przedstawicieli samorządów, inwestorów jak również wszystkich tych,

którzy planują założyć własny biznes. Magazyn skierowany przede wszystkim do ambitnych, kreatywnych przedsiębiorców, ceniących zarówno wiedzę jak i osobisty rozwój.
Miesięcznik dużo miejsca poświęca na opisywanie nowych technologii i narzędzi pomocnych w rozwoju firm.

Prezentuje udane biznesy, style prowadzenia działalności, pokazuje twórców tych sukcesów ale też naświetla problemy, ostrzega o zagrożeniach i pułapkach.

Zasięg ogólnopolski. Średni nakład 25 tys. egz.